หน้าหลัก > เงื่อนไขการขอคืนสินค้า
เงื่อนไขการขอคืนสินค้า


 

หมายเหตุ 
- กรณีสินค้าไม่มีบรรจุภัณฑ์ ไม่รับคืนทุกกรณี
- กรณีสินค้าส่งคืนมีสภาพไม่สมบูรณ์จากการเปิดแพ็กเกจหรือเปิดใช้งาน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนทุกกรณี เมื่อสินค้าอยู่ในสภาพที่ใช้งานต่อไม่ได้
- กรณีเปลี่ยนใจสามารถคืนได้เฉพาะการสั่งซื้อช่องทางเว็บไซต์ออนไลน์ www.mentagram.com เมื่อทําการสั่งซื้อและสถานะการสั่งซื้อขึ้นสำเร็จ
สามารถแจ้งขอคืนสินค้าผ่าน Line OA : @mentagram ได้ภายใน 7 วัน (นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า)

 

ขั้นตอนการขอคืนสินค้า

- กรณีซื้อสินค้าจากช่องทางเว็บไซต์ออนไลน์ www.mentagram.com
สามารถส่ง e-mail แจ้งมาทาง ecommerce1@mentagram.com ระบุสาเหตุที่ต้องการคืนสินค้า                             
- รูปสินค้าและกล่องสินค้า (รูปถ่ายเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับการคืนสินค้าที่ชํารุดหรือได้รับความเสียหาย กรุณาเก็บหลักฐานไว้เพื่อใช้ในกรณีที่เกิดปัญหาระหว่างกระบวนการคืนสินค้า) ใบเสร็จรับเงินหรือเลขที่ Order

 

เอกสารประกอบการขอคืนเงิน

- รายละเอียดคำสั่งซื้อ /ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน
- สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (BookBank) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อให้บริษัทโอนเงินค่าสินค้าคืน
- สำเนาบัตรประชาชนหรือ Passport พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

 

แบบฟอร์มขอคืนเงิน ---->  คลิก  

 

ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าคืน

เลขที่ 8 โกดังที่ 17 ซอยราษฏร์บูรณะ 29 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140
โทร : 095-338-5820  Email : ecommerce1@mentagram.com

 

ตัวอย่างการแพ็คคืนสินค้า

 

ระยะเวลาในการดำเนินการคืนเงิน

ระยะเวลาการคืนเงินประมาณ 30 วัน หลังจากคืนสินค้าและส่งเอกสาร